Rīgas domes Mājokļu un vides komiteju vadīs Viesturs Zeps; prioritātes – energoefektivitāte un pieejami pašvaldības īres nami

admin.rLV, Paziņojumi

īgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti trešdien, 6. septembrī, par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Viesturu Zepu, kurš šajā amatā nomainīs līdzšinējo komitejas vadītāju Selīnu Vancāni.

“Pienācis laiks pārtraukt eksperimentus un ķerties pie nopietna un plānveidīga darba – jaunu mājokļu nodrošināšanas rīdziniekiem, ēku siltināšanas un iekšpagalmu labiekārtošanas. Ir neatliekami jāstrādā pie pieejamu pašvaldības īres namu celtniecības sagatavošanas, jāpalielina pašvaldības atbalsts un pieejamo finansēšanas instrumentu klāsts energoefektivitātes pasākumiem un jāizmanto ES fondu atbalsts jaunu sociālo dzīvokļu būvniecībai,” uzsvēra V. Zeps.

V. Zeps norādīja, ka komitejas turpmākajā darbā viena no prioritātēm būs arī gaisa piesārņojuma mazināšana galvaspilsētā, jo pašreizējais progress ir nepietiekams. Viens no soļiem –  eksperimentu pārtraukšana ar nokaltušiem kokiem Rīgas ielās un laukumos, tā vietā katru gadu gruntī pie Rīgas transporta infrastruktūras iestādot par 500 kokiem vairāk. Ir arī jāievieš mērķtiecīga atbalsta politika atkritumu šķirošanai, pašvaldībai līdzfinansējot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta savākšanu, sniedzot iedzīvotājiem papildu motivāciju.

“Pastiprināta uzmanība tiks pievērsta arī pašvaldības uzņēmuma “Rīgas namu pārvaldnieks” darbībai un Mājokļu un vides departamenta darbinieku kapacitātes stiprināšanai, tostarp pastāvīga direktora iecelšanai,” sacīja komitejas priekšsēdētājs.

V. Zeps ieguvis profesionālo politologa kvalifikāciju Vidzemes augstskolā un maģistra grādu Eiropas studijās Latvijas Universitātē. Jaunievēlētais komitejas priekšsēdētājs vadījis vairākus augsto tehnoloģiju uzņēmumus, bijis Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs, vadījis Eiropas riska investīciju fondu “InnoEnergy” Latvijā, kā lektors vada inovāciju stratēģiskās pārvaldības kursus Banku augstskolā un Rīgas Tehniskajā universitātē.

Komiteja trešdien arī nolēma par komitejas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt Natāliju Ābolu, kura šajā amatā nomainīs Mairitu Lūsi.

Komitejas kompetencē ir tādi jautājumi kā klimata politika, vides aizsardzība, atkritumu saimniecība, apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, pilsētas energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība, energoefektivitāte, mājokļu politika, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, kapsētu pakalpojumu organizācija, gaisa un ūdens piesārņojuma novēršana un rūpes par klaiņojošiem dzīvniekiem.

Komitejas pārraudzībā ir arī Rīgas enerģētikas aģentūra un tādi pašvaldības uzņēmumi kā “Rīgas namu pārvaldnieks, “Rīgas meži” un “Rīgas ūdens”.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.