Raiņa kapsēta

Rīgas kapsētās būs pieejamas visas ūdens ņemšanas vietas

admin.rLV, Paziņojumi

Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde ir pabeigusi ūdens sūkņu uzstādīšanu Rīgas pilsētas pārziņā esošajās kapsētās.

Kopumā pilsētas kapsētās ir 720 rokas ūdens sūkņi, no kuriem 5 ir ziemas sūkņi. Šogad plānots vēl papildus uzstādīt 80 jaunus rokas sūkņu atvērtajās – Bolderājas un Jaunciema  kapsētās. Kapsētu apmeklētāju ērtībām papildus darbojas arī 37 ūdens krāni.

Katru gadu, paplašinoties kapsētu teritorijai, ūdens ņemšanas vietu skaits tiek atbilstoši palielināts. Sūkņi tiek ierīkoti, lai atvieglotu iedzīvotājiem ģimenes kapavietu sakopšanu, jo iestājoties siltākam laikam, kapavietu un to apstādījumu sakopšana notiek intensīvi.

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina 21 kapsētu apsaimniekošanu un uzturēšanu ar kopējo platību 460 hektāri.