Rīgas pašvaldība slēdz autostāvvietas Kronvalda parkā

admin.rLV, Paziņojumi

Pēc nepieciešamo saskaņojumu veikšanas un nomainot ceļa zīmes, Rīgas pašvaldība no trešdienas, 7. decembra, aizliegusi automašīnu stāvēšanu Kronvalda parka teritorijā.

Līdz šim bija atļauts novietot automašīnas piebraucamajā ceļā Rīgas brīvostas pārvaldes ēkai Kalpaka bulvārī 12 un Latvijas Mākslas akadēmijas ēkai Kronvalda bulvārī 4. Turpmāk auto transporta stāvēšana minētajos ceļos Kronvalda parka teritorijā būs aizliegta.

“Pateicos sabiedrībai par aktivitāti un rūpēm šī jautājuma aktualizēšanā. Turpināsim pagātnē pieņemtu nesaprātīgu lēmumu izbeigšanu arī citos gadījumos, kur tas ir pretrunā ar sabiedrības interesēm un pilsētas attīstības tendencēm. Veidojam pilsētu cilvēkiem!” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Lai veiktu satiksmes organizācijas izmaiņas, Rīgas domes Mājokļu un Vides departamenta Vides pārvalde izstrādāja jaunu satiksmes organizācijas shēmu  un to saskaņoja AS “Latvijas valsts ceļi”. Izmaiņas paredz izslēgt automašīnu stāvēšanas iespējas parka teritorijā, vienlaicīgi nodrošinot transporta līdzekļu piebraukšanu ēkām.

Pēc situācijas izvērtēšanas Mājokļu un vides departaments kā teritorijas valdītājs konstatēja, ka vēsturiski izveidoto stāvvietu atrašanās parkā nav pamatota un auto transporta stāvēšana piebraucamajos ceļos ir jāaizliedz.

Pašvaldība arī turpina meklēt iespējas izslēgt transporta kustību no Krišjāņa Valdemāra ielas, caurbraucot Kronvalda parkam uz Kongresu namam piegulošo teritoriju un AS “Valsts nekustamie īpašumi” mājai Krišjāņa Valdemāra ielā 3 piederīgo teritoriju.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.