Rīgas pašvaldība uzlabo sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas dome trešdien, 7. septembrī, pieņēma grozījumus noteikumos*, ar kuriem atbilstoši praksē konstatētajām vajadzībām tiks uzlabota sociālo pakalpojumu piešķiršanas, sniegšanas un samaksas kārtība.

“Šos noteikumus kopš 2020. gada grozām jau trešo reizi, tas apliecina, ka regulāri veicam pakalpojuma monitoringu. Tādā veidā nodrošinām, ka rīdzinieki saņem vajadzīgus un kvalitatīvus pakalpojumus. Vienlaikus tā ir arī iespēja izvērtēt sociālo darbinieku darba apjomu, optimizējot darba slodzi,” uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. “Īpaši gandarīts esmu par izmaiņām, kas paredz, ka cilvēki, kas cietuši no vardarbības, atbalsta grupas pakalpojumu var saņemt pie pakalpojuma sniedzēja bez Sociālā dienesta nosūtījuma. Ceru, ka tas rīdziniekus iedrošinās vērsties pēc palīdzības laikus.”

Galvenās izmaiņas noteikumos paredz, ka atbalsta grupas no vardarbības cietušās personas varēs apmeklēt arī bez Sociālā dienesta nosūtījuma, bet Krīzes centros pakalpojums būs pieejams arī bez izmitināšanas.

Tāpat noteikts, ka pilngadīgām personām ar I grupas invaliditāti par aprūpes mājās  pakalpojumu (pakalpojuma veidā) līdzdalības maksa nedrīkst pārsniegt 200 eiro mēnesī, lai samaksa par pakalpojumu nepārsniegtu valsts piešķirtā īpašās kopšanas pabalsta apmēru. Samaksu līdz pilnai pakalpojuma maksai segs pašvaldība.

Ar grozījumiem noteikts, ka retāk (vienu reizi gadā līdzšinējā pusgada vietā) tiks veikta sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu saņēmēju, kuriem bijis atbrīvojums no samaksas par pakalpojumu, un materiālā atbalsta aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai saņēmēju ienākumu pārbaude, kā arī paredzēta vienkāršota īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar vidējiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma samaksas kārtība.

Naktspatversmes un patversmes pakalpojumam bezpajumtniekiem turpmāk nebūs noteikts saņemšanas termiņš un līdzdalības maksājums par pakalpojumu, jo to praksē nav iespējams ievērot. Bezpajumtniekus reibumā nevar atstāt uz ielas, lai šīs personas nenonāktu veselībai vai pat dzīvībai apdraudošā situācijā, kā arī neatrastos sabiedriskās vietās un netraucētu sabiedrisko kārtību. Tāpat bezpajumtnieki nevar ilgstoši atrisināt nodarbinātības un mājokļa jautājumu, līdz ar to nevar samaksāt par pakalpojumu. Līdz šim noteikumos bija paredzēts, ka patversmes klients var saņemt patversmes un naktspatversmes pakalpojumu divus mēnešus, neveicot līdzdalības maksājumu. Savukārt pēc diviem mēnešiem klientam jāveic līdzdalības maksājums, ja klientam nav noteikts trūcīgas personas statuss. Tomēr līdzmaksājumu noteikšana klientam un naudas iekasēšana no klienta ir nesamērīgs administratīvais slogs patversmei.

Precizēta patversmes pakalpojuma saņemšanas kārtība  – pakalpojuma saņemšanai turpmāk būs nepieciešams patversmes sociālā darbinieka veikts personas vajadzību novērtējums līdzšinējās ģimenes ārsta izziņas vietā, tāpat precizēts, ka personām ar apreibinošu vielu lietošanas pazīmēm ir iespējams saņemt ne tikai patversmes, bet arī naktspatversmes pakalpojumu.

Noteikumu grozījumi stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


*Rīgas domes 2020. gada 6. marta saistošie noteikumi Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.