Rīgas vides aizsardzības fonds uzsāk projektu pieteikumu pieņemšanu 2021.gada pirmajai kārtai

admin.rLV, Paziņojumi

Pamatojoties uz Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 19.04. un 30.04. lēmumiem, ir sākusies projektu pieteikumu pieņemšana 2021.gada finansējuma pirmajai kārtai.

Finansējumam pieteikties var Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, kā arī nevalstiskās organizācijas – biedrības un nodibinājumi.

Biedrības un nodibinājumi var pretendēt uz finansējumu  šādās tēmās:

  1. Izpratnes veicināšana par atkritumu šķirošanu (īpaši – bioloģiski noārdāmo atkritumu) Rīgā, veicinot atkritumu dalīto vākšanu un apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu.
  2. Izpratnes veicināšana par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un veicināts atbalsts kopīpašnieku lēmumu pieņemšanai par labu ēku renovācijai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir  2021. gada 31.maijs.

Parakstīts projekta pieteikums jāsūta pa pastu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam (Rīgas vides aizsardzības fondam), adrese – Rīga, Brīvības iela 49/53, LV-1010 vai arī elektroniski uz e-pastu: videsfonds@riga.lv

Tālrunis informācijai: 6718139