Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņas no 1.janvāra

admin.rLV, Paziņojumi

Saskaņā ar 2020. gada 23. novembrī Saeimas atbalstītajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā turpmākajos gados pakāpeniski pieaugs dabas resursu nodokļa likme. Minētās izmaiņas stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Paredzēts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā būs 65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.

Poligona “Getliņi” izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu (bez dabas resursu nodokļa likmes) paliks nemainīgas, taču dabas resursu nodokļa likmes ikgadējā pieauguma dēļ kopējais tarifs (ar dabas resursu nodokli) pieaugs proporcionāli likmes pieaugumam. No 2021. gada 1. janvāra kopējais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs 66.55 EUR bez PVN (iepriekš – 60.81 EUR bez PVN) par tonnu.

Dabas resursu nodokļa paaugstināšana ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem, un tā būs šāda:

  • 1. zona (apsaimnieko SIA Clean R) – EUR 13,87 (bez PVN) jeb EUR 16,78 (ar PVN) par 1 m3;
  • 2. zona (apsaimnieko SIA Clean R) – EUR 14,11 (bez PVN) jeb EUR 17.07 (ar PVN) par 1 m3;
  • 3. zona (apsaimnieko PS Lautus vide) – EUR 10,51 (bez PVN) jeb EUR 12,72 (ar PVN) par 1 m3;
  • 4. zona (apsaimnieko SIA Eco Baltia vide) – EUR 14,24 (bez PVN) jeb EUR 17,23 (ar PVN) par 1 m3.