Svecīšu vakars 2023 | Mirušo piemiņas diena

admin.rLV, Paziņojumi

Svētdien, 26. novembrī Rīgas valstspilsētas pašvaldības 22 kapsētās atzīmēs Mirušo piemiņas dienu, kad atcerēsimies savus mūžībā devušos tuviniekus.

Sakopjot savu tuvinieku kapavietas pirms Svecīšu vakara, novāktās rudens lapas  lūdzam novietot tam atbilstošajos atkritumu konteineros, savukārt plastmasa maisiņus, sveču iepakojumus un citus ne bioloģiskus atkritumus, tiem paredzētajās atkritumu tvertnēs.

Pasaules tautu mitoloģijā, kultūrvēsturē un reliģijās šo dienu dēvē dažādi: par mūžības svētdienu, veļu laiku, visu dvēseļu dienu, bet neatkarīgi no tā, šajā dienā visi atceramies aizgājējus savā dzimtā, valstī un iededzot svecītes, godinām viņu piemiņu.