Dabas parks "Piejūra"

Tiks sakārtota dabas lieguma zona “Daugavgrīva”

admin.rLV, Paziņojumi

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde šovasar dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā “Daugavgrīva” veiks būvgružu izvešanu un invazīvo augu ierobežošanu.

Dabas parks” Piejūra” ir viens no vecākajiem dabas parkiem Latvijā, kuru ik gadu apmeklē liels skaits cilvēku. Šī Rīgas pilsētas daļa apmeklētājus saista ne vien ar klusumu un mieru, bet arī ar plašajām pludmalēm, kāpām, mežu un unikālajām pļavām.

Veicot pasākumus Eiropas Komisijas vides programmas LIFE apakšprogrammas “LIFE Dabas un bioloģiskā daudzveidība” projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra” realizācijas ietvaros tika konstatēts, ka dabas parka lieguma zonā “Daugavgrīva” atrodas būvgruži – ķieģeļu lauskas, dažādi metāli, betona izstrādājumi, kas traucē piekrastes biotopu un sugu atjaunošanu. Vēsturiski šeit atradās kūtiņas, kas deviņdesmitajos gados tika likvidētas, bet būvgružus neizveda.

Lai atjaunotu piejūras zālāju un ierobežotu teritoriju pārņēmušā invazīvā auga Kanādas zeltslotiņas tālāku izplatīšanos, šī vieta ir jāsakārto. Savāktie būvgruži tiks nodoti pārstrādei, bet pārējie atkritumi nonāks atkritumu poligonā” Getliņi”. Lai pēc iespējas labāk sekmētu piejūras zālāju atjaunošanu, pēc darbu pabeigšanas teritoriju noplanēs un nopļaus katru gadu.

Darbi tiks veikti Rīgas pilsētas budžeta programmas “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” ietvaros. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, nepieciešamos sakārtošanas pasākumus Dabas parkā “Piejūra” no 31. jūlija līdz 30. septembrim veiks SIA” CLEAN R”. Šis laika posms izvēlēts konsultējoties ar ornitologiem un ievērojot dabas aizsardzības plāna rekomendācijas