Tiks sākti Kronvalda parka strūklakas remontdarbi

admin.rLV, Paziņojumi

Viens no Rīgas pilsētas lepnumiem, kas īpaši izdaiļo pilsētu, ir strūklakas. Pašvaldības pārraudzībā ir 13 strūklakas – 10 stacionārās un 3 peldošās.

Kronvalda parkā pie Kongresa nama atrodas Rīgas lielākā strūklaka, no kuras izgaismotās ūdens strūklas spēj pacelties līdz pat piecu metru augstumam. Bet šovasar strūklaku iedarbināt nevarēja, jo gadu gaitā radušos tehnisko problēmu un bojājumu dēļ, bija nepieciešams veikt remontdarbus.

Mājokļu un vides departaments četras reizes organizēja iepirkumu nepieciešamo darbu veikšanai, trīs no tām beidzās bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. Pēc ceturtās reizes situācija ir mainījusies, jo izsludinātā iepirkuma rezultātā “Strūklakas pie Kongresu nama ( Kronvalda parkā) remonta darbi” par iepirkuma uzvarētāju atzīts SIA “Būvtehnikas Pakalpojumi”. Līdz ar to, pēc līguma noslēgšanas, operatīvi sāksies strūklakas atjaunošanas darbi.

SIA “Būvtehnikas Pakalpojumi” paredzētos darbus veiks par piedāvāto summu 75 802.99 eiro (bez PVN), 55 kalendāro dienu laikā, nodrošinot 60 mēnešu garantiju veiktajiem būvdarbiem, kas tiks nodrošināta ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju darbu( būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistību pastiprināšanai 10% apmērā no būvdarbu līguma cenas bez PVN.

SIA “Būvtehnikas Pakalpojumi” ir jāveic Kronvalda parka strūklakas būvlaukuma organizācija, granīta plākšņu demontēšana un attīrīšana, horizontālās un vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, pamatnes gruntēšana un remonts, nepieciešamo jauno granīta plākšņu izgatavošana, strūklakā esošo ūdensizturīgo gaismekļu revīzija un remonts, būvgružu utilizācija, kā arī pēc darbu izpildes jāsakopj apkārtnes teritorija.

Minētos darbus uzraudzīs sertificēts būvuzraugs.

Pēc nepieciešamā remonta veikšanas, skaistā Rīgas strūklaka nākamajā vasaras sezonā noteikti turpinās iepriecināt un atveldzēt rīdziniekus un pilsētas viesus.