Tiks veidoti astoņi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas pašvaldība plāno dažādās galvaspilsētas apkaimēs izveidot astoņus jaunus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kurus nodos apsaimniekošanā konkrēto zonu atkritumu apsaimniekotājiem.

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja 16. martā apstiprināja šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveidi sešās vietās:

  • Rīgas Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā Rencēnu ielā – bez adreses ( kadastra apzīmējums 01001212568);
  • Rīgas Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā  Lielā ielā – bez adreses ( kadastra apzīmējums 01001102124) un Beberbeķu ielā 39 (kadastra apzīmējums 01000822138);
  • Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā Rītausmas ielā – bez adreses ( kadastra apzīmējums 01001072341);
  • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā – Ozolu iela 8 ( kadastra apzīmējums 01000170083) un Ūdeļu iela 8 (kadastra apzīmējums 01001230224).

Minētās vietas izraudzītas pēc Atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas darba grupas sēdes 12. martā, kurā piedalījās Mājokļu un vides departaments, pieaicinātie Mājokļu un vides komitejas Rīgas domes deputāti, Apkaimju biedrību pārstāvji, Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekotāji,  Latvijas pašvaldību savienība, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sēdes laikā tika diskutēts par šķiroto atkritumu savākšanas laukumu nepieciešamību, to nozīmi un lokācijas vietām. Mājokļu un vides departaments sadarbībā ar Īpašuma departamenta piemeklēs piemērotus zemes gabalus, kuros iespējams izveidot atlikušos divu šķiroto atkritumu savākšanas laukumus. Pēc visu astoņu vietu apstiprināšanas, Mājokļu un vides departaments zemes gabalus virzīs uz laukumu projektēšanu.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos iedzīvotājiem būs iespēja nodot ikdienā šķirojamos atkritumus – tādus kā papīrs, metāls, plastmasa, stikls, bioloģiski norādāmos atkritumus, liela izmēra atkritumus, mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumus, sadzīves bīstamos atkritumus, riepas, videi kaitīgas preces, kā arī, sākot vismaz no 2025. gadu, arī tekstila atkritumus.

Svarīgi zināt, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumos nenotiks atkritumu pārstrāde, pāršķirošana vai ilgtermiņa uzglabāšana! Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos tiks pieņemti jau sašķiroti atkritumi un, atbilstoši konteineru piepildījumam, tie tiks izvesti tālākai pārstrādei vai apglabāšanai. Daļa atkritumu tiks pieņemti bez maksas, daļa par samazinātu maksu, daļa par diferencētu maksu.

Pašlaik Rīgā iedzīvotājiem pieejami divi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi Vietalvas ielā 5 un Spilves ielā 8E, kurus izveidojis un apsaimnieko atkritumu apsaimniekotājs SIA “Clean R”, bet Ministru kabineta noteikumi paredz, ka  galvaspilsētā būtu nepieciešami  vismaz astoņi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi.

Saskaņā ar noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotājiem, pašvaldība pa saviem līdzekļiem izveidos astoņus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus un nodos tos apsaimniekošanā konkrēto zonu atkritumu apsaimniekotājiem.

Plānots, ka Centra rajona un Latgales priekšpilsētas teritorijā tiks izveidoti divi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi,  Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona teritorijā – trīs, Kurzemes rajona teritorijā – divi, Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvā teritorijā – viens.

2021. gadā paredzēts izvēlēties nepieciešamos, pašvaldībai piederošus zemes gabalus un atklāta konkursa rezultātā noskaidrot visu astoņu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu specifikāciju un izmaksas.

Atbilstoši domes saistošajiem noteikumiem Nr. 87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” galvaspilsētas teritorija ir sadalīta četrās atkritumu apsaimniekošanas zonās. Tajās pakalpojumu nodrošina uzņēmumi, kas izraudzīti pašvaldības atklātajā konkursā.

  • 1. zonā (Centra rajonā un Latgales priekšpilsētā) un 2. zonā (Pārdaugavas Kurzemes rajonā) atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Clean R”;
  • 3. zonā (Pārdaugavas Zemgales priekšpilsētā) atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir Pilnsabiedrība „Lautus vide”;
  • 4. zonā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Eco Baltia vide”.