Veiks Brasas tilta būvdarbu laikā atrasto cilvēku mirstīgo atlieku pārapbedīšanu

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde sadarbībā ar “Meklēšanas vienību “Leģenda”” trešdien, 28. septembrī, veiks 99 cilvēku mirstīgo atlieku pārapbedīšanu, kas šovasar tika atrastas, veicot būvdarbus satiksmes pārvadā pār dzelzceļu pie Brasas stacijas.

Pārapbedīšana notiks plkst.11.00 Gaujas ielā 2,  Miķeļa kapsētas Garnizona kapu daļā.

2019.gada maijā, Rīgas domes Satiksmes departamentam sākot  Brasas tilta būvdarbus, tika atrastas piecu cilvēku mirstīgās atliekas. Turpinot ekshumācijas darbus, tika pieaicināta “Meklēšanas vienība “Leģenda””, kura  izraka vēl 32 cilvēku mirstīgās atliekas.

Pēc Kapsētu pārvaldes rīcībā nonākušās informācijas secināts, ka zemes izpētes darbos konstatētie apbedījumi saistāmi ar 19.gadsimta 80.gados ierīkotajiem Garnizona kapiem, kuru ziemeļaustrumu daļā 20.gadsimta 50.gados izbūvēja Brasas tiltu, neveicot mirušo ekshumāciju. “Meklēšanas vienība “Leģenda””, veicot apbedījumu vietas izpētes darbus, secināja, ka minētie apbedījumi ir karavīru apbedījumi. 2020.gada janvārī Kapsētu pārvalde organizēja 37 mirstīgo atlieku pārapbedīšanu Rīgas Miķeļa kapsētas Garnizona kapu daļā. Būvdarbi uz laiku bija apturēti.

Šā gada pavasarī Satiksmes departaments atsāka būvdarbus un jūnijā vidū celtnieki, gatavojot sliežu ceļa pamatni, atkal atraka cilvēku mirstīgās atliekas. Būvdarbu veicēji ziņoja policijai. Pēc līdzīgas scenārija kā 2019.gadā, policija sazinājās ar “Meklēšanas vienību “Leģenda””. Tika atrastas un izraktas 99 cilvēku mirstīgās atliekas, kas tagad tiks pārapbedītas.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.