Vides pieejamības uzlabošana Vecāķu peldvietā

admin.rLV, Paziņojumi

Atsaucoties invalīdu un viņu draugu apvienības” Apeirons” ierosinājumam, Mājokļu un vides departamentsšovasar turpinājaveikt vides uzlabošanas darbus Zilā karoga pludmalē Vecāķos.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu, ir izgatavota un uzstādīta pārģērbšanās kabīne cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jaunā kabīne atrodasVecāķos pie Selgas ielaspieejas peldvietai. Kabīne tika izbūvēta ievērojot invalīdu un viņu draugu apvienības” Apeirons” ieteikumus un nodrošinot nepieciešamāsvides pieejamības prasības.

Kopumā Mājokļu un vides departaments apsaimnieko septiņas oficiālas peldvietas Rīgā.