Zilais karogs pacelts divās Rīgas pludmalēs

admin.rLV, Paziņojumi

No trešā jūnija divās Rīgas oficiālajās peldvietās pie jūras  – Vakarbuļļos un Vecāķos  plīvos Zilais karogs.

Zilais karogs ir drošības un vides kvalitātes zīme, kas ir simbols drošai vasaras atpūtai pie ūdens.  Lai Zilo karogu iegūtu, peldvietām jāiztur pārbaudes 29 dažādos kritērijos : ietverot  ūdens kvalitāti, pludmales servisu un apsaimniekošanu, drošību, vides informāciju un izglītību. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu peldvietu apsaimniekošanas metodoloģiju, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Atbilstoši Veselības inspekcijas veiktajām peldūdens kvalitātes kontrolēm, abās Zilā karoga peldvietās ūdens kvalitātes novērtējums ir raksturojams kā izcils.

Vakarbuļļu peldvietā, kur  karogs plīvos jau četrpadsmito gadu, to šogad  pacēla un Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un  Mājokļu un vides departamenta direktora vietniece Inga Gulbe.  Bet  Vecāķu pludmalei šis būs ceturtais gads, kopš tās  gatavību sezonai apliecina starptautiskais sertifikāts. Pasākumā Vecāķos piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola, kopā ar Mājokļu un vides departamenta direktora p.i. Ediju Pelšu svinīgi pacēļot Zilo karogu.

Vides izglītības fonda Zilā karoga programmas nacionālais koordinators Jānis Ulme uzrunājot klātesošos informēja,  ka šogad pasaulē Zilais karogs plīvo 50 valstīs un gandrīz 500 vietās.  Zilais karogs ir populārs pasaules tūrisma eko sertifikāts, kas  ir atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. “Var teikt, ka zilais karogs ir daudz vairāk nekā tikai eko sertifikāts, ko piešķir pludmalēm. Tas ir palīgs ilgtspējīgas attīstības politikas ieviešanai piekrastes zonas apsaimniekošanas jautājumos un  līdzeklis sabiedrības vides izglītībai un līdzdalības veicināšanai vides aizsardzībā,” norādīja J.Ulme.

Mājokļu un vides departaments apsaimnieko septiņas Rīgas oficiālās peldvietas – Daugavgrīvā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Lucavsalas līča un Lucavsalas peldvietu, kā arī peldvietu “Rumbula” pie Daugavas un Bābelītes ezera peldvietu.