Izveidota digitāla karte ar atkritumu šķirošanas punktiem Rīgā

admin.rLV, Paziņojumi

Ņemot vērā arvien pieaugušo iedzīvotāju interesi par atkritumu šķirošanu, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir izveidojis digitālu karti ar Rīgā izvietotajiem atkritumu šķirošanas punktiem. Tajos ikviens iedzīvotājs drīkst izmest sašķirotos atkritumus.

Karti var apskatīt departamenta mājas lapā: https://mvd.riga.lv/nozares/apsaimniekosanas-parvalde/atkritumu-skirosanas-punkti/

Kartē atzīmētie zaļās krāsas punkti ir publiskie šķirošanas punkti, bet ar sarkanās krāsas punktiem ir atzīmēti šķirošanas punkti, kur iedzīvotāji var nodot sašķirotos bīstamos atkritumus. Katram atkritumu šķirošanas punktam norādīta adrese un kādu sašķiroto atkritumu veidu tajā var nodot.

Publiskajos šķirošanas punktos būs izvietoti konteineri stiklam un konteineri plastmasas, papīra un metāla atkritumiem (MIX konteineri). Stiklam domātajos konteineros drīkst ievietot tīras un izskalotas burkas un pudeles. MIX konteineros drīkst ievietot tīru, sausu un bez pārtikas atliekām piemaisītus otrreiz pārstrādājamus plastmasas, papīra un metāla atkritumus (saplacinātas dzērienu plastmasas (PET) pudeles, jogurta un krējuma trauciņi, kannas, sadzīves ķīmijas, šampūna un citas līdzīgas pudeles, maisiņi, plēves, visa veida papīra iepakojumi, kartona kastes, avīzes, žurnāli, bukleti, katalogi, grāmatas, saplacinātu metāla/skārda bundžas un kārbas, metāla vāciņi). Šķirotos atkritumus konteineros drīkst izmest tikai tad, ja tie nav ievietoti maisiņos (jo īpaši, šķirojot stiklu).

Šķiroto atkritumu konteineros aizliegts izmest vai blakus konteineriem novietot pārtikas un dārza atkritumus, nešķirotos sadzīves atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības atkritumus, logu stiklus un spoguļus, spuldzes, stikla glāzes un vāzes, māla pudeles, keramikas izstrādājumus, bīstamos atkritumus, riepas un citus atkritumus, kuri neatbilst augstākminētajiem šķiroto atkritumu nosacījumiem.

Bīstamo atkritumu šķirošanas punktos var izmest eļļas, eļļas filtrus, laku un krāsu atkritumus, dzīvsudraba atkritumus, luminiscētās spuldzes, organiskos šķīdinātājus, neizlietotus ārstnieciskos preparātus, ķimikālijas, izlietotas baterijas, printeru un kopētāju izlietotās kasetes un piesārņoto taru.

Stājoties spēkā jaunajai atkritumu apsaimniekošanas kārtībai un mainoties atkritumu zonu apsaimniekotājiem vairāki publiskie šķirošanas punkti tika noņemti. Sakarā ar regulāriem cita atkritumu piemaisījumiem dalīti vākto atkritumu konteineros un blakus novietotiem liela izmēra atkritumiem, vairāki teritoriju īpašnieki ir atteikušies atjaunot iepriekš noņemtos publiskos šķirošanas punktus. Informējam, ka šobrīd notiek darbs, lai tiktu izveidoti gan jauni publiskie šķirošanas punkti, gan tiktu atjaunoti iepriekšējie.