Paziņojums par Anniņmuižas mežaparka plāna publisko apspriešanu

admin.rLV, Sab

No šī gada 20. oktobra līdz 18. novembrim norisinās  projekta “Par Anniņmuižas mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu izstrādāšanu” publiskā apspriešana

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.11.2023 plkst. 18.00 kultūras un atpūtas centra “Imanta” telpās, Anniņmuižas bulvārī 29.

Perspektīvā Anniņmuižas mežaparka teritorija ietver sevī tagadējo Anniņmuižas mežu un Vecanniņmuižas parku ar kopējo platību 36,65 ha. Lai pašvaldība varētu izdot saistošos noteikumus par teritorijas uzturēšanu (saskaņā ar pašvaldību likuma 44. un 45. panta 1. daļas 7. punktu un MK noteikumu Nr.123 prasībām), tai nepieciešams piešķirt mežaparka statusu, kas izdarāms, izstrādājot parka plānu un apsaimniekošanas noteikumus.

Teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi:

  • saglabāt esošās dabas, kultūrvēstures un ainavas vērtības;
  • nodrošināt rekreācijas un aktīvās atpūtas iespējas;
  • izglītot sabiedrību par bioloģisko daudzveidību un dabas procesiem mežaparkā.

Ar Anniņmuižas mežaparka plāna paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu var iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta mājaslapā mvd.riga.lv sadaļā Aktualitātes, Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā riga.lv sadaļā Jaunumi, Sabiedrības līdzdalība.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 18.11.2023 var iesniegt:

  • nosūtot uz e-pastu: dmv@riga.lv (pie temata norādot Anniņmuižas mežaparks);
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 18.11.2023) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam uz adresi: Brīvības iela 49/53, Centra rajons, Rīga, LV-1010.

Anniņmuižas mežaparka plānojuma pirmā sabiedriskā apspriede norisinājās 2023.gada 14. jūnijā kultūras un atpūtas centra “Imanta” telpās. No 2023.gada 11. jūlija -13. augustam tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Sabiedriskās apspriedes protokols un aptaujas rezultāti apskatāmi Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapā mvd.riga.lv (Aktualitātes) un portālā riga.lv (Jaunumi) sadaļā Sabiedrības līdzdalība.