Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” sabiedrisko apspriešanu

admin.rLV, Sab

Laika posmā no 2023. gada 18. oktobra līdz 17. novembrim par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: raap@getlini.lv.

Plānošanas dokumenta nosaukums: „Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs: SIA Getliņi EKO,  reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, tālrunis: +371 67317800, e-pasta adrese: info@getlini.lv

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Getliņi EKO” Vides pārvaldības daļas vadītāja Lilija Dukaļska, reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, e-pasta adrese: raap@getlini.lv

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 11.septembrī ir pieņēmis lēmumu Lēmums Nr. 4-02/73/2023 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2028. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī – Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Rīgas valstspilsēta, Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads un Siguldas novads.

Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2023. gada 15. novembrī plkst. 15:00 SIA “Getliņi EKO” Vides izglītības centrā Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbulā, Kaudzīšu ielā 57, vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē. Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite: https://www.getlini.lv/pazinojums-par-viduslatvijas-regionalais-atkritumu-apsaimniekosanas-plans-2023-2028-gadam-sabiedrisko-apspriesanu/.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2023. gada 18.oktobra varēs iepazīties tīmekļa vietnē:

  1. www.getlini.lv, kā arī
  2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs riga.lv un mvd.riga.lv;
  3. Ādažu novada pašvaldībā;
  4. Bauskas novada pašvaldībā;
  5. Ķekavas novada pašvaldībā;
  6. Mārupes novada pašvaldībā;
  7. Olaines novada pašvaldībā;
  8. Ropažu novada pašvaldībā;
  9. Salaspils novada pašvaldībā un
  10. Siguldas novada pašvaldībā.

Foto: getlini.lv