Izveidota komisija, kas vērtē projektus, kuri pretendē uz finansējumu dzīvojamo māju atjanošanai

admin.rLV, Sab

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja trešdien, 24. janvārī, izveidoja komisiju, kas izskatīs projektu pieteikumus no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri pretendēs uz Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamās mājas atjaunošanai. Rīgas dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Rīgas pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus un dzīvojamās mājas atjaunošanu, kā arī līdzfinansējuma apmēru …

Bolderājas, Katlakalna un Mārupes dzīvojamo māju īpašnieki var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai

admin.rLV, Sab

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja 23. janvārī izveidojusi komisiju, kas pieņems lēmumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kā arī apstiprinājusi komisijas nolikumu. Komisijas priekšsēdētāja būs Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Ingrīda Mutjanko, vietniece – departamenta direktora vietniece Kristīne Ermansone. Šī komisija izskatīs fizisko personu pieteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu, …

Izsludināts konkurss uz Īres valdes locekļa amata vietu no īpašnieku (izīrētāju) vidus

admin.rLV, Sab

Rīgas dome ir izsludinājusi konkursu uz vienu Rīgas pilsētas Īres valdes locekļa amata vietu no īpašnieku (izīrētāju) vidus. Pretendentiem jābūt augstākai juridiskai, ekonomiskai, tehniskai izglītībai vai pirmā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai namu pārvaldnieka specialitātē. Tāpat no pretendentiem tiek prasītas zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē izīrēšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Turklāt viņam jābūt dzīvojamās mājas īpašniekam (izīrētājam) Rīgas administratīvajā teritorijā. …